Prowadzenie ksiąg rachunkowych, handlowych - A&K Warszwa
Prowadzenie ksiąg handlowych

Księgi handlowe

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązane są kapitałowe spółki prawa handlowego oraz spółki osobowe prawa handlowego. Księgi handlowe dotyczą także osób prowadzących spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych i same osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Konieczność prowadzenia tych ksiąg zachodzi wtedy, gdy wymienione spółki lub osoby spełniają warunki określone w Ustawie o rachunkowości. Dany warunek to uzyskanie dochodu netto za poprzedni rok za sprzedaż towarów, produktów lub operacji finansowych w co najmniej równowartości 1.200.00 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Jeżeli kwota 1.200.00 euro została przekroczona, wtedy ustawa nakłada obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych. W ramach tej usługi proponujemy:

 • prowadzenie ksiąg dla spółek z Warszawy,
 • analizę i wdrożenie zasad rachunkowości,
 • prowadzenie stałej ewidencji trwałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych z cyklicznym, miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • opracowywanie planu kont dla danego zakładu,
 • ewidencję przebiegu pojazdów,
 • korygowanie i wyprowadzanie błędów odnalezionych w księgach rachunkowych,
 • nadzorowanie rachunkowych i formalnych dowodów księgowych,
 • obliczanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy,
 • ewidencję dla celów podatkowych VAT, czyli rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, rozliczanie transakcji,
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT – 7; VAT – 7K; VAT – UE),
 • przygotowywanie deklaracji statystycznych (Intrastat) do przekazania za pośrednictwem urzędu celnego do urzędu statystycznego,
 • przygotowywanie raportów dla GUS I NBP,
 • przygotowywanie raportów finansowych typu jednostkowego lub skonsolidowanego,
 • zamykanie ksiąg z końcem roku podatkowego oraz wykonywanie niezbędnych czynności związanych z tym zamknięciem,
 • tworzenie sprawozdań konsolidacyjnych zgodnych ze standardami jednostki,
 • w przypadku kontroli podatkowej, kontroli z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych reprezentowanie klienta,
 • prowadzenie i doradzanie klientom prowadzącym działalność gospodarczą księgowości.

Jak poprawnie prowadzić księgi handlowe

Oferta biura podatkowego A&K Virtus obejmuje prowadzenie ksiąg handlowych w Warszawie. Bez względu na rodzaj wykonywanej działalności i branżę, w jakiej działa firma, jesteśmy w stanie poprowadzić jej księgi handlowe w sposób rzetelny, zgodny z obowiązującymi przepisami i w pełni profesjonalny. Zaufanie, którym obdarzają nas nasi klienci każdego dnia, procentuje i pozwala świadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie.